Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

Laborant 3/2011

Temat przewodni: Proekologia

Spis artykułów:

1. REACH – obowiązki, które mogą nas dotyczyć
Agata J. Wilczyńska-Piliszek, Sławomir Piliszek
Doradza ISOTOP s.c.
strony 4-8


2. Zrównoważona chemia
Michał Burdyński
Laboratorium Badawczo - Rozwojowe, Lipopharm.pl
strony 9-11


3. Chemia a wynalazki
Małgorzata Matyka- polski i europejski rzecznik patentowy
Kancelaria Prawno-Patentowa
strony 12-15


4. Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”
Dorota Kołodyńska
Komitet Organizacyjny
strony 16-18


5. D-Tagatoza – prosty cukier o ogromnym potencjale aplikacyjnym
Marta Wanarska
Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska; Blirt S.A.
strony 20-22


6. Perspektywy wykorzystania psychrozymów w biotechnologii
Hubert Cieśliński
Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
strony 23-26


7. Modelowanie w chemii
Dawid Jagieła, Sylwia Łuczak
Zakład Modelowanie Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
strony 27-30


8. Ciecze jonowe - przyszłość chemii?
Wojciech Mrozik
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
strony 31-35


9. Proekologia w peptydach - w ogóle możliwa?
Wojciech Kamysz
Laboratorium Syntezy Peptydów, Lipopharm.pl
strony 36-39


10. Zielona chemia w analityce
Jarosław Szulfer
Polpharma SA, Badania i Rozwój
strony 40-43


11. Przystępniejszy HPLC – zalety programu LP-chrom
opracowane przez serwis hplc.pl
strony 44-48

© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking