Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

Szkolenie pracowników w świetle nowych przepisów unijnych

Agata Znajewska, Dawid Nidzworski
Pro Science Polska Sp. z o.o.
strony wersji drukowanej: 48-50Według danych przedstawionych przez agencję PMR wartość branży kosmetycznej w Polsce, w ubiegłym roku wyniosła 19 mld złotych, co stanowi o 3,1% więcej niż w roku 2011. Przewidywany wzrost wartości tego rynku w najbliższych trzech latach może wynosić nawet powyżej 4% rocznie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku wewnętrznego, a także rosnącej wartości eksportu kosmetyków Polska zajmuje 6 miejsce wśród krajów europejskich.

Polski rynek kosmetyczny jest bardzo zróżnicowany. Swoją działalność prowadzi tu około 100 dużych firm, a także 300 małych i mikro przedsiębiorstw Obecne są również zagraniczne koncerny, jednak mimo to, pozycja polskich producentów jest silna. Zaletą krajowych małych i średnich przedsiębiorstw jest ich elastyczność w stosunku do pojawiających się zmian w procesach produkcyjnych, wykwalifikowana kadra, a także rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe. Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy zyskali łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych, a także jednolite ustawodawstwo oraz wspólną notyfikację kosmetyków.

11 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe wymagania dotyczące branży kosmetycznej:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz Polska Norma PN-EN ISO 22716 Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP) - Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji. Dokumenty te opisują między innymi wymagania dotyczące zakresu szkolenia pracowników przedsiębiorstw kosmetycznych.

Jak wdrożyć te wymagania w działalność firmy? Przede wszystkim należy zidentyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników na każdym szczeblu hierarchii, co pozwoli na opracowanie odpowiedniego programu szkoleniowego lub zlecenie stworzenia takiego programu firmie zewnętrznej, posiadającej doświadczenie w organizacji tego rodzaju kursów, dysponującej fachowcami w zakresie prowadzenia szkoleń z Dobrych Praktyk Produkcji. Ponieważ wymagane jest, aby wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących Dobrych Praktyk Produkcji, kursy te powinny być dostosowane do osób pracujących w różnych działach przedsiębiorstwa (poprzez produkcję i kontrolę, aż do magazynowania czy wysyłki) oraz do zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności.

Ze względu na dynamikę przedsiębiorstwa, szkolenia z Dobrej Praktyki Produkcji nie mogą być postrzegane jako wydarzenia jednorazowe, lecz jako ciągły proces, wymagający bieżących aktualizacji, a wiedza, którą nabywają uczestnicy kursów powinna być oceniana w trakcie i po zakończeniu szkolenia. Niezależnie od prowadzenia pod-stawowych szkoleń w zakresie teorii i praktyki dotyczącej Dobrych Praktyk Produkcji, pożądane jest, aby każdy nowo zatrudniony pracownik został przeszkolony adekwatnie do zakresu obowiązków pełnionego stanowiska.

Wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcji, z jednej strony stanowiąc realizację zobowiązania wynikającego z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej, z drugiej strony stanowić będzie dla przedsiębiorstw działających w branży kosmetycznej implementację norm postępowania odpowiadających najwyższym standardom, co przyczyni się do wejścia również polskich przedsiębiorstw kosmetycznych do elity producentów kosmetyków. Elity pod względem Dobrej Praktyki Produkcji.


Literatura:

1. Polska Norma PN-EN ISO 22716 Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP) - Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji.

© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking