Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

Technologia monochromatora o wydajności porównywalnej do filtrów

Tobias Pusterla (BMG Labtech) ujawnia nową generację monochromatorów i przedstawia przewagę dającą jej użytkownikom.
strony wersji drukowane
j: 46-47Pomiar w czytniku mikropłytek oparty jest bądź na filtrach, bądź na siatkowym monochromatorze. Zazwyczaj filtry dają wyższą czułość detekcji ze względu na wyższą przepuszczalność światła, zaś monochromatory oferują większą elstyczność ze względu na możliwość wyboru długości fali dla dowolnego fluoroforu.

Podwójne monochromatory stanowiły wzorzec elastycznych możliwości pomiarowych czytników mikropłytek do momentu, gdy w 2013 roku firma BMG Labtech wypuściała na rynek czytnik CLARIOstar z monochromatorami LVF. Pomimo swojej nazwy monochromator LVF nie wykorzystuje wklęsłej siatki dyfrakryjnej ani też nie rozszczepia światła mechanicznie. Zamiast tego używa on filtrów o zmiennym spektrum, tzw. filtrów liniowo zmiennych(linear variable filters) LVF w celu wyboru dłuości fali. LVF’y definiowane są jako filtry, których własciwości spektralne zmieniają się od jednego do drugiego końca filtra. Monochromator wykorzystuje dwa LVF’y do odwzorowania zakresu spektralnego filtra. Poprzez przemieszczenia dwóch LVF’ów równolegle względem siebie system separuje wybrane długości fali światła z możliwością ciągłej zmiany szerokości pasma.

CLARIOstar posiada dwa wbudowane monochromatory LVF, jeden dla wzbudzenia i jeden dla emisji. Dodatkowo wbudowane liniowo zmienne lustro dichroiczne stosowane jest do oddzielenia światła wzbudzenia od światła emisji i dalszej redukcji światła spoza wybranego zakresu.

Monochromatory LVF przepuszają więcej światła w porównaniu z monochromatorami siatkowymi, ponieważ podobnie jak filtry, LVF’y przepuszczają ponad 80% światła. Dzięki temu osiągana jest czułość porównywalna z filtrami.


Ryc. 1. Schemat systemu podwójnych monochromatorów wykorzystywanych w czytnikach płytek.


W monochromatorach siatkowych szerokość spektralna ograniczona jest maksymalnie do 20-25 nm. CLARIOstar umożliwia ciągłą zmianę szerokości spektralnej do 100 nm. Im szerszy zakres spektralny, tym więcej przechodzącego światła i tym większa czułość pomiaru.


Ryc. 2. Schemat monochromatorów wykorzystujący filtry LVF wykorzystane w czytniku płytek CLARIOstar.


Pomimo tego, że część czytników wykorzystuje jednocześnie technologie filtrów i monochromatorów, to te nie zawsze mogą być łączone w jednym pomiarze, ponieważ nie wykorzystują tej samej drogi optycznej. W czytniku CLARIOstar monochromatory i filtry umieszczone są na tej samej drodze optycznej na tym samym poziomie co LVF’y. Filtry i LVF’y mogą być dowolnie łączone w jednym cyklu pomiarowym.

Po więcej informacji zapraszamy na www.biogenet.pl oraz www.bmglabtech.com.
© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking