Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

Spektrofotometr w nowoczesnym laboratorium

ALAB Sp. z o.o.
www.alab.com.pl
strony wersji drukowanej: 36-37

Spektrofotometry znajdują zastosowanie w każdym nowoczesnym laboratorium, są niezbędnym narzędziem pracy badawczo-analitycznej zarówno w laboratorium biologiczno-biotechnologicznym, chemicznym, diagnostycznym, jak również przemysłowym.

Urządzenia te używane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba określenia jakościowego oraz ilościowego badanej próbki za pomocą oznaczeń kolorymetrycznym, pozwalając odczytać parametry takie jak: gęstość optyczna czy barwa badanej substancji. Parametry te umożliwiają między innymi na weryfikację zawartości związków chemicznych w roztworze lub badania kinetyki reakcji chemicznych.

Ewolucja spektrofotometrów podąża przede wszystkim w dwóch kierunkach: minimalizacji objętości badanej substancji oraz możliwości przeprowadzania pomiarów w dużej ilości próbek w możliwie najkrótszym czasie. W konsekwencji coraz częściej pojawiają się na rynku urządzenia mogące przeprowadzić pomiar w próbce o objętości kilku mikrolitrów (tzw. „kropli”) np. urządzenie BIODROP firmy BIOCHROM oraz urządzenia odczytujące „mikropłytki”, czyli płytki składające się najczęściej z 96 lub 384 studzienek pomiarowych o objętości w zakresie 30-300 mikrolitrów. Rozwój technologiczny pozwolił wprowadzić na rynek urządzenia, które są w stanie wykonać pomiar w całej mikropłytce 384 studzienkowej w czasie nie dłuższym niż 10 sekund. Pomiary kinetyczne mogą być prowadzone w określonej temperaturze, dzięki termostatowanym przedziałom na kuwety i mikropłytki.Rys. 1. Spektrofotometr UV/Vis Biodrop firmy Biochrom.


Szybkość pracy nowoczesnych spektrofotometrów ma także znaczenie przy wykonywaniu pomiaru typu: skanowanie spektralne, które może zostać wykonane w ciągu 10 sekund dla zakresu długości fali od 200 do 1000nm przy „kroku” pomiarowym 1 nm. Przykładowym urządzeniem charakteryzującym się taką szybkością działania jest spektrofotometr kuwetowo - mikropłytkowy MULTISKAN GO produkowany przez firmę THERMO SCIENTIFIC.

Istotny jest również nowoczesny interface pozwalający na obróbkę danych pomiarowych zarówno z poziomu panelu sterowania urządzenia jak i przy pomocy zaawansowanych programów współpracujących z komputerami. Urządzenia takie jak wspomniany MULTISKAN GO, posiadają także łącze USB dla pamięci masowej umożliwiając przenoszenie wyników pomiarów w celu ich obróbki statystycznej. Dodatkową zaletą nowoczesnych programów są doskonałe algorytmy obliczeniowe, umożliwiające korelację wyników otrzymywanych w kuwetach i mikropłytkach.

Niezależnie od samych urządzeń opracowywane są akcesoria z nimi współpracujące, najczęściej są to kuwety lub mikropłytki specjalnej konstrukcji, pozwalające na odczyt próbek w mikroobjętościach. Przykładem takim jest płytka μDROP dla urządzenia MULTISKAN GO lub kuweta BIODROP dedykowana do wszystkich spektrofotometrów z gniazdem na kuwety o drodze optycznej 10mm.Rys. 2. Płytka μDrop firmy Thermo Scientific do pomiaru absorbancji w próbkach o objętości do 2 μl.Rys. 3. Czytnik mikropłytek MULTISCAN GO firmy Thermo Scientific.
© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking