Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

Laborant 11/2015

Temat przewodni: Peptydy

Spis artykułów:

1. 23 Polskie Sympozjum Peptydowe
dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
strony 4-5

2. Triazynowe odczynniki kondensujące w syntezie „trudnych” peptydów
Monika Świontek
Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
strony 6-17


3. Magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu struktur biopolimerów
Krzysztof Brzozowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
strony 18-27


4. 10 wskazówek dla poprawnej techniki pracy w komorach laminarnych NUAIRE
strony 28-31

5. Potężne narzędzia do absolutnej charakterystyki mas cząsteczkowych
Thomas Jocks, Dierk Roessner
Wyatt Technology Europe, Dernbach, Niemcy
strony 32-37

6. Szybkie otrzymywanie biblioteki peptydów na przykładzie skanu alaninowego Cerebeliny
Nota aplikacyjna CEM Corp.
strony 38-39


7. Synteza trudnych sekwencji peptydowych przy wykorzystaniu nośnika SpheriTide
Keith A. Porter, E. Keller Barnhardt, Jonathan M. Collins, Michael J. Karney
CEM Corporation
strony 40-42


8. Zachowaj czas i pieniądze oczyszczając peptydy
Jack E. Silver
Teledyne Jsco
strony 44-45


9. Technologia monochromatora o wydajności porównywalnej do filtrów
Tobias Pusterla (BMG Labtech) ujawnia nową generację monochromatorów i przedstawia
przewagę dającą jej użytkownikom
strony 46-47

10. Ultradźwięki w laboratorium
Zofia Jelińska
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
strony 48-53


11. HPLC-owe ośmielenie
Wojciech Kamysz
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, Lipopharm.pl
strony 54-58

© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking