Zareklamuj się w Laborant.pl:  Reklama na stronie Reklama w czasopiśmie     Kontakt: info@laborant.pl

23 Polskie Sympozjum Peptydowe

dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
strony wersji drukowanej: 4-5W dniach 30 sierpnia – 3 września br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale odbędzie się 23 Polskie Sympozjum Peptydowe. Organizatorem Konferencji jest Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej.

Polskie Sympozjum Peptydowe jest cykliczną konferencją naukową odbywającą się co dwa lata.

Sympozjum Peptydowe skupia zarówno przedstawicieli świata nauki jak również przemysłu oraz firm wspomagających badania w tym obszarze. Wieloaspektowy charakter Sympozjum Peptydowego, sprawia, że udział w nim biorą eksperci z obszaru chemii peptydów i białek, biolodzy, biochemicy, biofizycy jak również eksperci z obszaru medycyny.

Głównym celem 23 Polskiego Sympozjum Peptydowego jest propagowanie wiedzy i najnowszych wyników badań w obszarze chemii, biochemii, biologii oraz pokrewnych dziedzin dotyczących peptydów, peptydomimetyków oraz białek.

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie pięciu obszarów:

 • Chemii peptydów,
 • Zastosowaniu peptydów/peptydomimetyków w badaniach biomedycznych,
 • Wykorzystaniu peptydów/peptydomimetyków w medycynie
 • Poszukiwaniu nowych substratów enzymów oraz inhibitorów biokatalizatorów,
 • Biokoniugatów,
 • Badaniu oddziaływań pomiędzy peptydami a białkami bądź interakcji białko-białko.

Językiem obowiązującym na 23 Polskim Sympozjum Peptydowym będzie język angielski, co umożliwia udział osób spoza granic Polski. Konferencja pozwoli na bezpośrednią wymianę wiedzy oraz sprzyjać będzie nawiązywaniu współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi w Polsce i zagranicą. Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja młodych pracowników nauki, w szczególności studentów Studiów Doktoranckich.

Wychodząc naprzeciw temu celowi, przygotowane zostały specjalne granty, umożliwiające obniżenie kosztów udziału w konferencji. Fundatorem grantów jest jeden ze Sponsorów Sympozjum, a mianowicie firma Peptydy.pl. Komitet naukowy 23 Polskiego Sympozjum Peptydowego wyłonił 4 laureatów:

 • Bartosz Setner, z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Maciej Modzel, z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Mateusz Waliczek, z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Natalia Gruba, z Uniwersytetu Gdańskiego.

O dużym zainteresowaniu tym wydarzeniem naukowym świadczy imponująca liczba uczestników. W Sympozjum czynny udział wezmą 152 osoby, zaś liczba wszystkich czynnych i biernych uczestników Sympozjum przekroczył 300.

Dbając o wysoki poziom naukowy Sympozjum, wyselekcjonowane zostały najlepsze propozycje komunikatów ustnych. W sumie w trakcie Sympozjum wygłoszone zostaną 45 prezentacje ustne. W Sympozjum wezmą również udział zaproszeni goście:

 • Prof. Dieter Seebach, ETH w Zurichu (Szwajcaria),
 • Prof. Anna Maria Papini, Uniwersytet we Florencji (Włochy),
 • Prof. Ferenc Hudecz, Uniwersytet w Budapeszcie (Węgry).
 • Prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Prof. Michael Gütschow, Uniwersytet w Bonn (Niemcy)
 • Prof. Jeffrey Bode, ETH w Zurichu (Szwajcaria).

Honorowy Patronat nad 23 Polskim Sympozjum Peptydowym objęli:

 • Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Stanisław Bielecki,
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, prof. PŁ dr hab. Jerzy L. Gębicki,
 • Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień.

Ponadto Sympozjum organizowane jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz European Peptide Society (EPS).

Oprócz bardzo obszernego programu naukowego (wykłady, sesja posterowa), organizatorzy Sympozjum zaplanowali również liczne imprezy towarzyszące (ognisko, wycieczka do pochodzącego z II Wojny Światowej bunkru Konewka oraz uroczysta kolacja), co umożliwi zarówno regenerację sił wszystkich uczestników Sympozjum jak również sprzyjać będzie nawiązywaniu nowej współpracy.

Organizacja Sympozjum byłaby znacznie trudniejsza, gdyby nie wsparcie Sponsorów, Patronów Sesji oraz Wystawców. W Sympozjum aktywny udział weźmie aż 16 firm chemiczno-biotechnologicznych z kraju i zagranicy. Komitet organizacyjny bardzo serdecznie dziękuje Wszystkim Przedsiębiorcom.
© 2020 Laborant.pl
Real time web analytics, Heat map tracking